„Consiliul Armânjilor“, instrument al intereselor elino-vlahe

24 martie 2010

Reacţia destul de agresivă a „Consiliului Armânjilor” la un articol care trata problemele aromânilor din Albania m-a determinat să-mi îndrept atenţia asupra acestei organizaţii, care militează pentru declararea aromânilor ca minoritate naţională în România şi pentru teoria fantezistă a unui popor regional vorbind o limbă neo-latină, cu dublă origine, greacă şi latină.

Dreptul la replică mi-a demonstrat o nemotivată ostilitate faţă de guvernul României, ale cărui intenţii suspecte sunt prezumate numai pentru faptul că acordă sprijin financiar (deşi mult mai puţin decât în perioada anterioară dictaturii) aromânilor de peste graniţe, consideraţi parte a românilor din diasporă.

În plus, provoacă stupefacţie atitudinea intransigentă faţă de ceilalţi aromâni, aceia care nu doresc statutul de minoritate în România, aceia care nu dispreţuiesc sintagmele «patrie-mamă», «dialect al limbii române», «origine română», «parte a poporului român».

Aromânii din Albania acuză „Consiliul Armânjilor” (C.A.) că încearcă să-i dezbine, având o atitudine care încurajează încercările grecilor de a-i asimila pe aromâni minorităţii elene, minoritate care ar dobândi, astfel, o influenţă sporită în Albania. Panelenismul declarat al acestei organizaţii l-a făcut pe reprezentantul aromânilor din Albania să se întrebe de ce consiliul nu ar solicita în România statut de minoritate greacă în loc de minoritate aromânească.

În dreptul la replică pe care l-am primit, C.A. respingea acuzaţiile de panelenism, justificându-şi atitudinea obsecvioasă faţă de autorităţile greceşti prin aceea că „nici o asociaţie armânească din Grecia nu face parte din C.A.”, prin urmare organizaţia nu poate solicita, în numele lor, statut de minoritate pentru vlahii aromâni din Grecia.

Însă, la o simplă verificare pe site-ul C.A. se poate vedea că vlahii din Grecia au reprezentanţi în structurile C.A., şi anume pe Sutiri Bletsa în comitetul pentru drepturile minorităţilor, pe Steryiu Kaloyeros în comitetul pentru mass media, „Consiliul Armânjilor” având şi reprezentanţă oficială în Atena.

Cât despre asociaţiile vlahe din Albania, membre ale „Consiliului Armânjilor” şi care nu ar fi, conform dreptului la replică citat, propagatoare ale panelenismului, am realizat o documentare în privinţa lor, cu ajutorul colegilor jurnalişti din Albania:

Reprezentanţi ai minorităţii elene fac parte din „Consiliul Armânjilor”

// Astfel, Thanas Poci, preşedinte al Uniunii Vlahilor din Albania (asociaţie membră a Consiliului Armânjilor) şi membru în grupul de lucru al CA pentru „Democraţie şi Afaceri Politice”, este, totodată, membru în conducerea Partidului „Uniunea pentru Drepturile Omului”(PBDNJ), partid al minorităţii naţionale elene din Albania, care ocupă pe scena politică albaneză o poziţie similară cu a U.D.M.R.-ului în România, dar şi director general al Spitalului Privat „Hygeia” Tirana, din reţeaua greacă cu acelaşi nume. Inutil să mai comentez condiţionarea sa politică şi financiară faţă de interesele greceşti.

// Hristo Goci, preşedinte al Asociaţiei Culturale Vlahe din Albania, membru în grupul de lucru al „Consiliului Armânjilor” pentru „Democraţie şi Afaceri Politice” şi în Comitetul C.A. pentru „Drepturile Minorităţilor”, este reprezentant al vlahilor în Consiliul de Stat pentru Minorităţi din Albania, organism în care aromânilor nu le-a fost permis să-şi desemneze un reprezentant legitim. Totodată, este membru al Partidului „Uniunea pentru Drepturile Omului” (PBDNJ) al minorităţii naţionale elene din Albania şi fost deputat din partea acestui partid în Parlamentul Albaniei (Kuvendi), în legislatura 2001 – 2005.

La 12 februarie a.c., un cotidian albanez anunţa că s-a format un comitet de iniţiativă pentru înfiinţarea unui nou partid al minorităţii naţionale elene din Albania, iar printre iniţiatori era menţionat şi Hristo Goci, alături de alţi membri ai organizaţiei „Omonia” a grecilor din Albania.

Potrivit unor surse din Albania, fratele lui Hristo Goci, Mihal Goci, este întemeietorul Asociaţiei „Vlahilor Greci Verioepiroţi din Albania”, o organizaţie care militează activ pentru autonomia teritorială a „Epirului de Nord” (Sudul Albaniei), regiune revendicată istoric de greci.

// Un al treilea reprezentant vlah din Albania în „Consiliul Armânjilor”, membru în Grupul de Lucru al C.A. pentru „Educaţie şi Cultură” şi în Comitetul C.A. pentru Mass Media este Spiro Poci. El deţine poziţia de redactor şef al revistei lunare „Fărşerotul” din Gjirokastra, cu orientare grecomană, directorul revistei fiind acelaşi Hristo Goci.

***

Se vede din aceste informaţii că, fie din crasă inconştienţă, fie din vinovată complicitate, conducerea „Consiliului Armânjilor” a permis intrarea în rândurile ei a unor agenţi ai intereselor care vizează dezagregarea conştiinţei identitare aromâneşti şi înlocuirea ei cu un surogat mistificator.

În primul caz ar fi vorba despre iresponsabilitate, iar C.A. nu mai are dreptul să clameze nejustificat reprezentarea aromânilor.

În al doilea caz, mai grav, Consiliul Armânjilor devine chiar instrumentul unui etnocid de tip postmodern: tăcut şi fără violenţă.

Comenteaza

Pagini